Uporabnik se šteje za vsako fizično ali pravno osebo, ki uporablja to spletno stran (euro-buy.si). Z uporabo storitev te spletne strani uporabnik sprejema vse navedene pogoje spodaj.

Uporabnik ni dolžan registrirati se, da obišče to stran ali opravi nakup. Ne glede na registracijo bo lahko uporabnik kupoval izdelke, opravljal plačila in uporabljal storitve te spletne strani.

 1. Splošno

Spletna stran euro-buy.si omogoča uporabnikom nakupovanje izdelkov različnih proizvajalcev.

 1. Avtorske pravice

Vsebina te strani (euro-buy.si) se ne sme reproducirati, distribuirati ali uporabljati na kakršen koli način za komercialne namene brez izrecnega dovoljenja prodajalca ali na način, ki bi lahko povzročil škodo prodajalcu ali kateri koli drugi tretji strani. Vsebino, objavljeno na tej spletni strani, je mogoče uporabiti le za individualne potrebe uporabnika in je podvržena vsem avtorskim pravicam in pravicam tretjih strank. Neupravičena uporaba vsebine te spletne strani brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic se šteje za kršitev avtorskih pravic in je predmet sodnih sporov.

 1. Sprememba pogojev uporabe

Prodajalec si pridržuje pravico, da posodobi, ureja in odstrani podatke s te spletne strani ter da spremeni pogoje uporabe, politiko zasebnosti in druge informacije na tej strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe in dopolnitve teh pogojev začnejo veljati takoj po objavi na tej spletni strani.

 1. Vsebina spletne strani in hiperpovezave

Hiperpovezave na tej spletni strani lahko vodijo do spletnih strani tretjih oseb. Prodajalec ni odgovoren za informacije, vsebovane na spletnih straneh tretjih oseb, dostopnih prek hiperpovezav na spletni strani euro-buy.si, in ne prevzema odgovornosti za neustrezno uporabo vsebine na njihovih spletnih straneh, za kar je izključno odgovoren uporabnik.

 1. Garancija

Ta spletna stran se ne sme uporabljati za nobene nezakonite namene ali za dejavnosti, povezane s kriminaliteto ali nezakonitimi aktivnostmi katere koli vrste. Prepovedano je pošiljati, uporabljati ali ponovno uporabljati nezakonite, žaljive, neprimerne in ogrožajoče materiale ali materiale, ki lahko kršijo avtorske pravice, registrirane blagovne znamke, zasebnost ali druge pravice, ali materiale, ki lahko na kakršen koli način žalijo tretje osebe in ki lahko vsebujejo računalniške viruse, politično propagando, oglaševanje, masovno pošiljanje sporočil, masovno pošiljanje elektronske pošte ali druge oblike nezaželene pošte in na splošno kakršno koli vrsto nadlegovanja. Spletna mesta in izdelki se ne smejo uporabljati za nobene nezakonite, pornografske, neresnične, diskriminatorne ali rasistične namene.

Uporabnik je dolžan vse informacije in vsebino, do katerih ima dostop prek te spletne strani ali spletne strani tretje osebe, na katero se na tej strani sklicuje, pravilno, natančno in ustrezno uporabljati.

Prodajalec ima pravico zavrniti dostop do spletne strani ali preklicati naročila tistim uporabnikom, ki uporabljajo vsebino nezakonito in/ali po lastni presoji kršijo katere koli od pogojev navedenih v tem dokumentu.

 1. Sklepanje pogodb na daljavo

Te splošne pogoji poslovanja so del pogodbe prodajalca in služijo jasnim in razumljivim informacijam za kupca pred sklenitvijo pogodbe na daljavo o mnogih pomembnih okoliščinah, ki so pomembne za sklenitev, izvrševanje in prenehanje pogodbe v skladu z zakonom.

Izraz "kupec" se nanaša na vsakega uporabnika te spletne strani, ali je to fizična ali pravna oseba, ki naroči in plača kateri koli izdelek na spletni strani prodajalca.

Prodajalec prodaja prek spletne strani euro-buy.si na lastno odgovornost.

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje in te spremembe začnejo veljati z objavo na tej spletni strani.

V procesu naročanja izdelkov s te spletne strani in pred potrditvijo naročila je kupec dolžan sprejeti/izjaviti, da se seznani s Pogoji nakupa in se z njimi strinja. Po potrditvi naročila se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena in je kupcu poslana s potrdilom prek e-pošte. Pogoji nakupa so sestavni del pogodbe na daljavo skupaj s specifikacijami in ceno kupljenega izdelka (izdelkov).

Za sklenitev pogodbe je treba, da je oseba sposobna za posel.

Uporabnik se ne rabi registrirati, vendar če želi, se lahko registrira prek registracijskega obrazca na euro-buy.si

Kupec je odgovoren za popolnost in verodostojnost vnesenih podatkov pri registraciji. V primeru spremembe podatkov mora kupec takoj obvestiti prodajalca.

Za pravilno naročilo in dostavo je pomembna resničnost in natančnost vnesenih podatkov. V primeru napačnih podatkov prodajalec ni odgovoren za morebitne težave.

Če ima kupec sum, da so njegovi podatki na voljo tretji osebi in se uporabljajo ali se lahko uporabijo brez njegovega dovoljenja, o tem nemudoma obvesti prodajalca.

Prodajalec ni odgovoren za neizpolnitev obveznosti po teh pogojih v primeru nesreče ali dogodka, na katerega nima prodajalec nobenega vpliva, kot so naravne nesreče, vojna, terorizem, stavke, različne omejitve ali zamude vplivajo na prevoznike ali zamude pri pridobivanju blaga.

 1. Uporabniški račun 

Kupec lahko naroči izdelke neposredno prek vmesnika spletne trgovine s registracijo ali brez registracije. Pri registraciji na spletni strani in pri naročilu izdelkov je kupec dolžan navesti natančne in resnične informacije. Kupec mora po vsaki spremembi posodobiti informacije, navedene na svojem računu. Prodajalec meni, da so informacije, ki jih je kupec navedel na svojem računu in med postopkom naročanja, pravilne.

Dostop do uporabniškega računa je zaščiten s uporabniškim imenom in geslom. Kupec se zavezuje, da bo ohranjal zaupnost informacij, potrebnih za dostop do svojega računa.

Prodajalec ima pravico izbrisati uporabniški račun, zlasti če kupec svojega računa ni uporabljal več kot 24 mesecev ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno z občimi pogoji). 

 1. Informacije o izdelkih

Vsi izdelki vsebujejo opis in fotografije, ki so last Prodajalca.

Kakršnokoli neupravičeno kopiranje in uporaba vsebine te spletne strani je prepovedano.

Informacije, navedene na spletni strani euro-buy.si, v opisu vsakega izdelka in storitve, skupaj s fotografijami, grafiko ali videoposnetki ter blagovnimi znamkami, so namenjene izključno za obveščanje strank. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v podanih informacijah, vendar se zavezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da te napake in izpuščene dele čim prej odpravi.

Slike izdelkov, ki so predmet nakupa, se morda ne bodo vedno ujemale z dejanskimi izdelki v življenju, zlasti glede na nastavitve zaslona kupca, zaznavo barv, prikazane na zaslonu itd. Morebitna razlika med izdelkom, prikazanim na fotografiji, in dostavljenim izdelkom ni posledica napake izdelka.

Prodajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne napake pri prevodu.

Izdelek je mogoče naročiti le, če je na voljo. Zaradi velikega števila naročil, ki potekajo sočasno, se lahko informacije o razpoložljivosti izdelka izkažejo za napačne in se ne ujemajo s skladiščnimi zalogami.

Če je izdelek, ki je bil naročen, nedostopen, bo Prodajalec o tem obvestil Kupca. Kupec bo obveščen o datumu, ko bo izdelek ponovno na voljo, in mu bo ponujena možnost nakupa alternativnega izdelka na spletni strani euro-buy.si, ki je na voljo za dostavo in po svojih lastnostih najbližji izdelku, ki ni bil mogoče dostaviti.

 1. Cene izdelkov in stroški dostave 

Vse cene na spletni strani euro-buy.si so navedene v € (EUR). DDV je vključen v ceno izdelka.

Pred potrditvijo naročila ima Kupec pregled nad končno ceno, plačano za naročilo. Končna cena je izražena kot vsota posameznih postavk: cena izdelka, cena DDV in stroški dostave (če niso brezplačni).

Podrobnosti o dostavi, sledenju naročila in časovnih rokih dostave najdete v razdelku Dostava in spremljanje naročil.

 1. Način plačila 

Kupca lahko izdelek naroči in kupi bodisi kot registriran uporabnik bodisi kot gost. Izdelek velja za naročen, ko Kupec zaključi celoten postopek naročanja. Plačilo za naročene izdelke je mogoče opraviti na naslednje načine:

 • Plačilo ob dostavi
 1. Popusti in kodo za popust

Prodajalec občasno ponuja različne popuste in kode za popust, na primer sezonske popuste, popuste ob praznikih, Black Friday, itd.

Registrirani uporabniki bodo prvi obveščeni o promocijskih popustih in posodobitvah prek elektronske pošte ali SMS-a.

Kodo za popust vnesete med postopkom naročanja, popust pa pridobite tako, da kodo vnesete v ustrezno polje. Če želi Kupec uporabiti kodo za popust, jo mora vnesti pred zaključkom naročila. Po zaključku naročila kode za popust ni mogoče uporabiti. V takem primeru je mogoče kodo za popust uporabiti za naslednja naročila.

Kupec lahko za eno naročilo uporabi samo eno kodo za popust. Kode za popust se ne morejo kombinirati z drugimi promocijskimi akcijami.

 1. Reševanje sporov 

Te splošne poslovne pogoji podležejo zakonodaji države in sodiščem na sedežu Prodajalca.


Euro buy d.o.o. , Savska cesta 84, 10360 Sesvete
OIB: 28015674447
Tukaj je sedež podjetja, ne povratni naslov.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing